Solvärme lagras för vintern i Kaustby

Fyra mil från den österbottniska kusten ligger Kaustby som är vida känt för sin folkmusikfestival. I Kaustby pågår även drifttagningen av en av landets mest intressanta energianläggningar. Anläggningen ligger väl i fas med det moderna energitänkandet där hållbarhet och låga klimatutsläpp är riktgivande.