Newsroom

Check in regularly for the latest company updates and news.

Solvärme lagras för vintern i Kaustby

Fyra mil från den österbottniska kusten ligger Kaustby som är vida känt för sin folkmusikfestival. I Kaustby pågår även drifttagningen av en av landets mest intressanta energianläggningar. Anläggningen ligger väl i fas med det moderna energitänkandet där hållbarhet och låga klimatutsläpp är riktgivande.

Continue Reading »
HelioLogoWhiteRing

Get In Touch

Please complete the form with the nature of your enquiry and we will respond as soon as possible.