Ishallen i Kronoby lagrar kyla i marken

Ett unikt pilotprojekt där Heliostorage i samarbete med KS-Geoenergi har borrat 36 borrhål i berggrunden för att lagra vinterkyla i berggrunden.

Värme och sanitetsteknikern – VVS, 1/2021. Text: Robert Wilkund

Det pågår som bäst ett unikt pilotprojekt vid Cronehov ishall i Kronoby där KS-Geoenergi i samarbete med Heliostorage har borrat 36 borrhål i berggrunden för att lagra vinterkyla i berggrunden. Tanken är att skapa ett nedkylt block av konstgjord tjäle djupt nere i marken för att den ska kunna användas som källa till kyla när ishallen ska börja kylas ner i september innan ishockeysäsongen inleds. Målsättningen med pilotprojektet är att få ner de stora energikostnaderna som varje år inträffar när man ska kyla ner ishallen efter sommaren. Det kräver att man slår på kylanläggningen för att starta nedkylningsprocessen för att skapa förutsättningar att lägga konstis i hallen. Dessutom ingår det solfångare i projektet och dessa skapar värme för att torka upp hallen i maj månad efter säsongens slut.

När konstisen ska smältas på våren går det åt en massa energi för att torka upp och förhindra fuktskador samt värma upp och ventilera ut fukten. Vice versa krävs det en massa kylenergi när ishallen ska kylas ner igen på hösten. Projektet är ett samprojekt med KS Geoenergi och startupföretaget Heliostorage i Karleby.

– Nu har vi installerat ett vanligt kylelement och en styrlogik där cirkulationspumparna för klylmediet startar när det råder minusgrader ute och pumpar ner vinterns kyla i lagret. I slutet av februari räknar vi med att 100 m² av Heliostorages solfångare kommer att installeras på taket, säger utvecklingsdirektör Timo Sivula på Heliostorage.

Heliostorages solfångarmoduler kan både fånga in kyla på vintern och värme vid solinstrålning. I projektet ingår också två olika värmelager som kommer att byggas. Det byggs ett kallt lager där modulerna beräknas skapa en massiv kub med konstgjord tjäle under vintern och på ett annat ställe byggs ett varmlager som under sommaren laddas med överskottsvärme från solfångarna. Det kalla lagret används till att kyla ner hallen på hösten och det varma lagret används till att värma omklädningsrummen och läktarna på vintern. Vid pressläggning av denna tidning har man vid Kronoby ishall lagrat 5 MWh kylenergi i marken. Returledningen har en vätsketemperatur på noll grader.

Interested?
Contact us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 All Rights Reserved.
HelioLogoWhiteRing

Get In Touch

Please complete the form with the nature of your enquiry and we will respond as soon as possible.