Solvärme lagras för vintern i Kaustby

Fyra mil från den österbottniska kusten ligger Kaustby som är vida känt för sin folkmusikfestival. I Kaustby pågår även drifttagningen av en av landets mest intressanta energianläggningar. Anläggningen ligger väl i fas med det moderna energitänkandet där hållbarhet och låga klimatutsläpp är riktgivande.

HelioLogoWhiteRing

Get In Touch

Please complete the form with the nature of your enquiry and we will respond as soon as possible.