How to Reduce your Heating Bill as a Commercial Customer

What are the benefits of switching from oil or gas to thermal energy? Switching from oil or gas heating to the Heliostorage thermal energy storage solution will ensure an energy bill of a fraction of earlier costs, emission free heating, and therefore also a contribution towards sustainability. The benefits of a Heliostorage solution are favorable […]

Solvärme lagras för vintern i Kaustby

Fyra mil från den österbottniska kusten ligger Kaustby som är vida känt för sin folkmusikfestival. I Kaustby pågår även drifttagningen av en av landets mest intressanta energianläggningar. Anläggningen ligger väl i fas med det moderna energitänkandet där hållbarhet och låga klimatutsläpp är riktgivande.